80 miljoen voor bronaanpak

De brongerichte aanpak van emissie in de varkensstal is (naast de sanering van bedrijven) een speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord over de warme sanering van de varkenssector. Het Rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor brongerichte emissiereducerende middelen. Vanuit de Coalitie ViVa komt ook 40 miljoen aan middelen beschikbaar. Lees verder op varkens.nl 

Lees hier het hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

 

Gerelateerde Berichten

16 mei 2019

Het KDV jaarverslag is uit

Er is veel gebeurd rondom de Stal van de Toekomst in de afgelopen jaren. Kijk in het KDV jaarverslag wat er sinds 2014 is ontwikkeld…

Lees meer