80 miljoen voor bronaanpak

De brongerichte aanpak van emissie in de varkensstal is (naast de sanering van bedrijven) een speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord over de warme sanering van de varkenssector. Het Rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor brongerichte emissiereducerende middelen. Vanuit de Coalitie ViVa komt ook 40 miljoen aan middelen beschikbaar. Lees verder op varkens.nl 

Lees hier het hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

 

Gerelateerde Berichten

24 apr 2021

Bronaanpak blijkt effectief

Bronaanpak bij biggen en varkens blijkt effectief.

 

De voorlopige resultaten werden vrijdag 23 april besproken tijdens het webinar ‘Dagontmesting in de Stal van de…

Lees meer