Contact

Eric van Zutphen

Eric van Zutphen

Veghel

De Daltonhoeve heeft plaats voor 520 zeugen, 1300 biggen in de kraamstal en 1700 gespeende biggen. Eigenaar Eric van Zutphen doet er alles aan om zo goed mogelijk voor deze varkens te zorgen. Daarom liggen drachtige zeugen in het stro en zocht hij jarenlang naar een alternatief voor de luchtwasser om aan de veranderende wetgeving te voldoen en het klimaat in zijn stallen verder te verbeteren.

Eric: “Een goed stalklimaat is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mijn dieren én mijn personeel. Daarnaast levert het financiële voordelen op omdat de voederconversie daalt. Bovendien laat het buitenstaanders zien dat het er bij varkenshouderijen veel beter aan toegaat dan het algemene beeld is van de sector.”


“Al bij de start van de Stal van de Toekomst heb ik aangegeven geïnteresseerd te zijn in dagontmesting. Dierwelzijn wordt namelijk alleen maar belangrijker. Voor de consument én voor mij.”

Het bedrijf van Eric in vogelvlucht

Aantal gespeende biggen

Aantal zeugen

KDV boer sinds

Concept

Onze boeren

Rob en Piet van der Zanden

Volkel

Van der Zanden-Claasse vof is het gedeeltelijk gesloten varkensbedrijf van vader Piet, moeder Jeanne en zoon Rob. Rob: “Wij houden 320 zeugen met aandacht voor gezondheid en welzijn, zodat we dieren van goede kwaliteit kunnen leveren. Praktijkonderzoek Dagontmesting sluit naadloos bij deze werkwijze aan.”

Familie Verhoeven

Valkenswaard

Hans Verhoeven runt samen met zijn vrouw Diny en dochter Suzanne gesloten varkensbedrijf Maatschap Verhoeven, het demonstratiebedrijf binnen Keten Duurzaam Varkensvlees. Hans: “Wij voeren alle praktijkproeven uit die moeten leiden tot een verdere verduurzaming van de Nederlandse varkensbedrijven.”