Contact

Erwin van der Wielen

Erwin van der Wielen

Vinkel

De gespeende biggen op varkenslocatie Tewi Agro in het Brabantse Vinkel hebben het goed. Ze liggen comfortabel onder een onderkruip met infraroodverwarming, voer en water krijgen ze via een groepsfeeder en groepen bestaan uit meer dan twintig dieren. Toch is eigenaar Erwin van der Wielen nog niet helemaal tevreden. Erwin: “Ik geloof dat er binnen de varkenshouderijsector nog veel kansen liggen om het voor dier, mens en milieu vandaag beter te doen dan gisteren. Daarom werk ik ook zo graag mee aan Praktijkonderzoek Dagontmesting.

In mijn ogen is het bij de bron aanpakken van emissies de meest effectieve methode om de uitstoot van ammoniak en andere schadelijke gassen te reduceren. Dat komt omdat het mes daardoor aan twee kanten snijdt: er ontstaat een beter stalklimaat wat gezondere dieren en betere economische perspectieven met zich meebrengt en de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof wordt minder, waardoor we de omgeving minder belasten.”


“Naast varkenshouder ben ik ook onderzoeker. Ik houd mij onder andere bezig met de technische ontwikkelingen die nodig zijn om het stalklimaat te optimaliseren. De afwisseling tussen de praktijk en de theorie maakt dat ik dit werk zo graag uitvoer. Dat ik binnen Praktijkonderzoek Dagontmesting word uitgedaagd om mijn kennis op beide vlakken in te zetten is voor mij de ideale combinatie.”

Het bedrijf van Erwin in vogelvlucht

Aantal biggen

Aantal vleesvarkens

KDV boer sinds

Concept

Onze boeren

Rob en Piet van der Zanden

Volkel

Van der Zanden-Claasse vof is het gedeeltelijk gesloten varkensbedrijf van vader Piet, moeder Jeanne en zoon Rob. Rob: “Wij houden 320 zeugen met aandacht voor gezondheid en welzijn, zodat we dieren van goede kwaliteit kunnen leveren. Praktijkonderzoek Dagontmesting sluit naadloos bij deze werkwijze aan.”

Eric van Zutphen

Veghel

De Daltonhoeve is redelijk uniek in zijn soort: het is een zichtboerderij waar alle drachtige zeugen in het stro liggen. Eigenaar Eric van Zutphen: “Ik vind transparantie en dierwelzijn het belangrijkst. Daarom was ik ook direct enthousiast toen ik hoorde over Praktijkproject Dagontmesting.”

Familie Verhoeven

Valkenswaard

Hans Verhoeven runt samen met zijn vrouw Diny en bedrijfsleider Sjef gesloten varkensbedrijf Maatschap Verhoeven, het demonstratiebedrijf binnen Keten Duurzaam Varkensvlees. Hans: “Wij voeren alle praktijkproeven uit die moeten leiden tot een verdere verduurzaming van de Nederlandse varkensbedrijven.”