Contact

Familie Verhoeven

Familie Verhoeven

Valkenswaard

Toen Hans Verhoeven in 2011 kennismaakte met de luchtwasser om de uitstoot van schadelijke stoffen in de varkenshouderij te reduceren wist hij direct dat dat niet zijn oplossing was. Hans: “Ik heb diverse varkensbedrijven bezocht met chemische luchtwassers en combiwassers. Het enige voordeel daaraan is dat je de uitstoot effectief aanpakt. Maar waarom zou ik investeren in een systeem dat niets oplevert voor mijn varkens en voor mezelf?”

Vanuit de wens om antibioticagebruik op de boerderij te reduceren, ontdekte Hans dat een goed stalklimaat leidt tot gezondere dieren. In die ontwikkeling wilde hij zijn geld wél steken. “We hebben op onze boerderij een prototype voor dagontmesting gebouwd. Het probleem bij de bron aanpakken is de enige oplossing waar ik een goed gevoel bij heb. De positieve resultaten hebben we gezien en bewezen. Ik hoop dat door Praktijkonderzoek Dagontmesting straks elke varkenshouder hier zijn voordeel mee kan doen.


“De dagontmesting zoals die nu op onze boerderij plaatsvindt is een prototype. Tijdens Praktijkonderzoek Dagontmesting onderzoeken we of we de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof voldoende kunnen reduceren. We weten dat reductie aan de bron de oplossing is. Een gezonde omgeving en gezonde dieren, dat is ons doel.”

Het bedrijf van Familie Verhoeven in vogelvlucht

Aantal vleesvarkens

Aantal zeugen

KDV boer sinds

Concept

Onze boeren

Rob en Piet van der Zanden

Volkel

Van der Zanden-Claasse vof is het gedeeltelijk gesloten varkensbedrijf van vader Piet, moeder Jeanne en zoon Rob. Rob: “Wij houden 320 zeugen met aandacht voor gezondheid en welzijn, zodat we dieren van goede kwaliteit kunnen leveren. Praktijkonderzoek Dagontmesting sluit naadloos bij deze werkwijze aan.”