De Stal van de Toekomst is klaar!

De afgelopen jaren werkte De Hoeve Innovatie aan Praktijkonderzoek Dagontmesting, als onderdeel van de Stal van de Toekomst. Met succes, want de gewenste reducties op ammoniak-, methaan- en geuruitstoot worden behaald en er is een voorlopige emissiefactor afgegeven. Camiel van Houtert van De Hoeve: “Vanaf nu kan elke Nederlandse varkenshouder voldoen aan de strenge emissienormen en tegelijkertijd zorgen voor gezondere dieren en een beter rendement op de boerderij.” 

 

Even terug naar het begin. Waarom zijn jullie Praktijkonderzoek Dagontmesting gestart? 

“Varkenshouderijen staan voor een grote uitdaging: vanaf 2024 moeten zij voldoen aan een strenge emissienorm met betrekking tot ammoniakuitstoot. Het installeren van een luchtwasser kan voor hen een oplossing zijn om aan de veranderende wetgeving te voldoen. Bij deze techniek wordt ammoniak, maar ook fijnstof en geur, aan het eind van de stal uit de lucht gefilterd. Op het klimaat ín de stal heeft dit echter geen positief effect. Terwijl juist een goed stalklimaat noodzakelijk is om te komen tot betere technische en economische resultaten, gezondere dieren en beter dierenwelzijn. Daarom ontwikkelden wij een beter alternatief: dagontmesting.” 

 

Wat houdt dagontmesting precies in? 

“Dagontmesting betekent dat we mest dagelijks uit de stallen halen, waardoor kwalijke gassen geen kans krijgen om zich in de stal te ontwikkelen.” 

 

Welke reducties leveren dagontmesting op? 

“We meten dagelijks op onze proeflocaties waar dagontmesting plaatsvindt bij de diercategorieën vleesvarkens en gespeende biggen 85% ammoniakreductie, 80% methaanreductie en 60% geurreductie.” 

 

Wat zijn de gevolgen hiervan? 

“Door deze emissievermindering stijgt de luchtkwaliteit, wat de gezondheid van de varkens ten goede komt en waardoor de gezondheidskosten met 50% dalen. Op de demoboerderij in Valkenswaard is de laatste zeven jaar al geen antibiotica meer gebruikt. Eventuele afwijkingen aan de slachtlijn zijn minimaal. Dat weten we omdat we door middel van RFID-oormerken elk varken individueel kunnen volgen. Zo zorgt dagontmesting niet alleen voor gezondere dieren en beter dierenwelzijn, maar ook voor betere technische en economische resultaten.”

 

Voor wie is dagontmesting geschikt? 

“Dagontmesting is mogelijk voor elke varkenshouder die vooruit wil, omdat het zowel in nieuwbouw als in bestaande stallen kan worden toegepast. De investering ligt gemiddeld tussen de 60 en 70 euro per varkensplaats bij 1000 tot 2000 dieren en is daarmee vergelijkbaar met de kostprijs van een luchtwasser. Bij grotere dieraantallen gaat de kostprijs per dier natuurlijk verder omlaag.

 

Het grote verschil is dat het plaatsen van een luchtwasser de varkenshouder verder geen rendement oplevert. Dagontmesting doet dat wel! Door onze bronaanpak zijn varkens gezonder, groeien ze sneller en dalen de voederconversie en de gezondheidskosten. Varkens kosten een varkenshouder dus minder én leveren meer op. Dat is dubbele winst.” 

 

Hoe kun je als varkenshouder dagontmesting realiseren? 

“Om dagontmesting op jouw varkenshouderij toe te kunnen passen, is een vergunning nodig. Bij deze vergunningsaanvraag kan de voorlopige emissiefactor die is afgegeven worden gebruikt. Voor varkenshouders in Noord-Brabant en Limburg is deze voorlopige emissiefactor nog niet voldoende. Daarom maken we in deze provincies gebruik van de mogelijkheden binnen de crisis- en herstelwet om een vergunning te verkrijgen. De Hoeve Innovatie helpt varkenshouders daarbij. Ook zijn er subsidiemogelijkheden om de financiering rond te krijgen. Alle varkenshouders in Nederland kunnen dus hun voordeel doen met dagontmesting.” 

 

Wil je ook aan de slag met dagontmesting? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Camiel van Houtert via Camiel@dehoevebv.nl of bel naar 06-12904621.

 

Benieuwd naar de ervaringen van een varkenshouder met dagontmesting? Lees dan het interview met Rob van der Zanden, eigenaar van het gedeeltelijk gesloten varkensbedrijf Van der Zanden – Claasse vof.

Gerelateerde Berichten