Stal van de Toekomst – mest – verdiepingsessie 4

Wil jij als varkenshouder van de toekomst alles weten over Stal van de Toekomst? Kiemt organiseert samen met De Hoeve InnovatieEncon Clean EnergyKDV en Wageningen University & Research meerdere verdiepingssessies gericht op het duurzame concept ‘Stal van de Toekomst’ voor de varkenshouderij. 

In deze sessie wordt door de verschillende sprekers het onderwerp Mest aangesneden. Bastiaan van den Engel heeft met het bedrijf Encon Clean Energy een mono-vergister gebouwd waarin de dagverse varkensmest wordt vergist. Een eenvoudig bedienbaar en gesloten proces waar methaan wordt omgezet in bruikbaar biogas. Het gesloten systeem geeft geen overlast op de omgeving. Methaan uitstoot wordt vermeden en binnen de energietransitie biedt het kansen. Hans Verhoeven vult aan met de dagelijkse praktische ervaringen.

Nico Verdoes (wageningen University) gaat hierop verder over de kansen van (dagverse) mest. Zowel vanuit economisch perspectief voor de boer als vanuit milieu perspectief is voorkomen van emissie van broeikasgassen en het volledige doorbewerking van mest noodzaak. De economische kansen worden versterkt door ontwikkelingen in de markt en vraag naar fosfaten, water en warmte zelfs buiten de sector.
Nico gaat daarbij in op het voorkomen van emissie gedurende het hele proces op een varkensbedrijf. Daar waar de aandacht meestal ligt op stal gebonden emissies, neemt Nico ook de emissie uit opslag, verweking en aanwending mee naar lucht bodem en water. Welke combinatie van stalsysteem en nabewerking geeft dan de beste resultaten? Welke combinatie is het meest duurzaam?

Kijk hier de sessie terug over kansen met mest 

 

 

 

Gerelateerde Berichten