Stal van de Toekomst pakt ammoniak en methaan aan

De afgelopen decennia heeft de varkenshouderij al flinke stappen gezet in de integrale verduurzaming. Een integrale aanpak van de emissies van ammoniak en methaan is de opgave die nu voor ligt. Binnen de veehouderij is 14% van de uitstoot van methaan afkomstig uit de varkenshouderij. Methaanemissie in de varkenshouderij komt voornamelijk uit de mestopslagen en veel minder uit het dier zelf.

In dit filmpje kun je zien hoe het systeem in de praktijk werkt:

Methaan en ammoniak in de varkenshouderij

Ammoniak is vooral een probleem in de stal, bij vermenging van mest en urine. Methaan is vooral een probleem bij de opslag van mest.

Een opgave voor de varkenshouderij is dus om emissies vanuit mest te voorkomen. Methaan ontstaat onder andere bij het fermenteren van mest: ongeveer 20-25% van het methaan uit de veehouderij komt vanuit opgeslagen mest. Dit maakt dat het verminderen van methaanemissies ook zaak is voor de varkenshouderij.

Naast methaan is de emissie van ammoniak van belang. Ammoniak ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten en het is daarom ook aanwezig in mest. Emissie van ammoniak in de varkenshouderij vindt vooral plaats wanneer urine van een varken in contact komt met mest en lucht.

Stal van de Toekomst

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) pakt met de Stal van de Toekomst de emissie van stallen bij de bron aan door een combinatie van dagontmesting, het verkleinen van het mestoppervlak, het spoelen van mest en eventueel aangevuld met mestkoeling. Dit wordt gecombineerd met mestscheiding en -vergisting.

De eerste emissiemetingen laten zien dat het stalsysteem van KDV werkt om emissies bij de bron aan te pakken. De methaanemissiereductie uit de mest kan worden gerealiseerd in vergelijking met langdurige mestopslag. De combinatie van maatregelen zal ook resulteren in een lagere ammoniak- en geuruitstoot, en dus een betere luchtkwaliteit in de stallen voor de varkens en de veehouder in de stal. Een betere luchtkwaliteit betekent minder luchtwegproblemen, wat praktisch gezien betekent dat er ook minder antibioticagebruik nodig is.

De komende periode wordt ingezet om het geoptimaliseerde stalsysteem door te meten volgens de meetprotocollen voor het vaststellen van emissiefactoren. Dit maakt het mogelijk dat daarna andere varkenshouders het stalsysteem kunnen gaan toepassen.

Lees verder op integraalaanpakken.nl

Gerelateerde Berichten