Contact

Innovatieve mestpannen en mestgoten

JOVAS Agro International BV

mestpannen en mestgoten

Bij Jovas Agro International B.V. zijn ze er volledig van overtuigd: als je een probleem bij de bron kunt aanpakken, dan moet je dat doen. Daarom ontwikkelde dit bedrijf voor de Stal van de Toekomst innovatieve mestpannen, mestgoten, composietroosters en vloerelementen voor de verschillende afdelingen.

De mestpannen van Jovas bestaan uit twee zones: een mestpan en een waterpan. Met dit unieke ontwerp beperken we de ammoniakuitstoot tot een minimum en is er een zeer beperkte hoeveelheid water nodig om de mest dagelijks uit de stallen te verwijderen.

De composietroosters en vloer-elementen zijn uitermate geschikt voor de Stal van de Toekomst vanwege de beloopbaarheid en de mestdoorlaatbaarheid. De vloeren zijn zo ontwikkeld dat varkens er prettig op kunnen bewegen, wat het dierenwelzijn ten goede komt. Daarnaast laat de vloer urine en mest door, waardoor deze niet blijft liggen en dus snel afgevoerd kan worden. Dit voorkomt ammoniakuitstoot en geuroverlast.