Contact

Meten van gezondheid en groei

Keten Duurzaam Varkensvlees

Electronische oormerken

Een van de belangrijkste doelstellingen binnen de Stal van de Toekomst luidt: gezondere dieren. Om dat te bereiken hebben we tal van maatregelen genomen. De RFID-oormerken de Keten Duurzaam Varkensvlees heeft ontwikkeld maken mogelijk dat we de resultaten op dier niveau kunnen meten.

Wat zijn RFID oormerken?

Met RFID oormerken, die bestaande oormerken vervangen, worden dieren electronisch geregistreerd en individueel gevolgd tot aan de slachtlijn. Informatie over herkomst, genetica en gezondheid koppelen we aan slachtbevindingen.

 

Beter gezondheid, beter groei

De uit de RFID-chips verkregen informatie maakt zichtbaar dat de aanpassingen in de Stal van de Toekomst inderdaad een groot positief effect hebben op de gezondheid van de varkens en de daarmee samenhangende groei vergeleken bij de conventionele systemen.

Connecting Agri and Food

Met de data die verkregen wordt door middel van de RFID-chips kunnen de positieve effecten op groei en gezondheid worden gemeten. Connecting Agri and Food richt zich op het vaststellen van de gerealiseerde effecten op de technisch-economische resultaten en het daarmee samenhangende economische rendement.