Contact

Bemonstering en validatie van de metingen

Kewi Services

ammoniakmeting

Om aan te kunnen tonen dat we met dagontmesting aan de strenge emissienormen met betrekking tot de uitstoot van schadelijke gassen zoals ammoniak voldoen, voert Kewi Services gedurende ons praktijkonderzoek wekelijks meerdere analyses en metingen uit. Ze meten onder meer de oppervlaktetemperatuur van mest en water, de vloeistoftemperatuur en vloeistofhoogte in de mestpannen. Door bijvoorbeeld NH4 (ammonium) in de bovenlaag van een emitterend oppervlakte te meten kunnen de verwachte emissies voor NH3 (ammoniak) beter worden beredeneerd, wat ons helpt ons onderzoek te optimaliseren.

Ook neemt Kewi Services monsters van de mest en het water om vervolgens in hun eigen laboratorium in Heesch de gehaltes stikstof, ammonium en PH te meten en te analyseren. Een ander deel van de bemonstering en validatie vindt plaats op de varkenshouderij van Maatschap Verhoeven. Daar staat analyseapparaat opgesteld waarmee bijvoorbeeld het gehalte droge stof en de gaspotentie kan worden berekend. Om te bepalen of de gebruikte sensoren goed werken valideert Kewi Services deze regelmatig door middel van ijkgas.