Contact

Stalautomatisering

Vewi techniek

ammoniakmeting

Om dagontmesting voor de hele varkenshouderijsector beschikbaar te kunnen maken, heeft Vewi Techniek een systeem ontwikkeld waarmee dagontmesting in alle afdelingen volledig automatisch kan worden aangestuurd: de zogenaamde Vewi livestock monitor.

Hiermee vindt er automatisch verneveling plaats, wordt mest afgelaten in het mestkanaal, kan het mestkanaal worden gespoeld met water, effluent of verse mest en wordt het water na het aflaten van de mest teruggezet.

Tegelijkertijd logt het systeem de temperatuur, het drinkwaterverbruik en het waterniveau in het waterkanaal en het mestniveau, de mest- en afdelingstemperatuur, ammoniakconcentratie, fijnstof, CO2,relatieve vochtigheid, grondtemperatuur en spoelverbruik van het systeem.