Contact

Meten van emissie resultaten

Wageningen University & Research

Emissie berekeningen en metingen

De Stal van de Toekomst is gericht op het verbeteren van de leefomgeving van varkens, boer en omgeving. Centraal uitgangspunt hierbij is een nieuw stalsysteem waarmee we een beter stalklimaat voor ogen hebben. Deze innovatie heeft effect op meerdere gebieden.

Tijdens het project verzamelen we samen met onze kennispartners data op het gebied van ammoniakuitstoot, diergezondheid en economische resultaten. We kijken ernaar uit om u eind 2019 de eerste concrete cijfers te presenteren op de verschillende onderzoeksgebieden: emissies, geur, financien, gezondheid, dierenwelzijn en energiegebruik.

Wageningen University & Research (WUR)

De effecten van de maatregelen in de Stal van de Toekomst worden op vier proeflocaties in Nederland gemeten. Wageningen University & Research helpt daarbij. Op basis van de deskundigheid en de wetenschappelijke berekeningen van WUR wordt er een voorlopige emissiefactor berekend. Daarnaast voeren de onderzoekers van WUR de officiele emissie metingen uit.