Veelgestelde vragen

De ontwikkelingen rondom de Stal van de Toekomst roepen veel vragen op. Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen.

  • Wanneer moet ik als varkenshouder aan de nieuwe emissienorm voldoen?

Alle stalsystemen die op 1-1-2022 vijftien jaar of ouder zijn, moeten aan de nieuwe norm voldoen (uitgangspunt is 85 procent minder ammoniakemissie).

Stalsystemen die op 1-1-2022 jonger dan vijftien jaar zijn, hoeven pas aan de nieuwe norm te voldoen zodra deze 15 jaar oud zijn. Lees hier verder over alle voorwaarden en wetgeving. 

  • Wanneer moet ik uiterlijk een vergunbare aanvraag indienen bij mijn bevoegd gezag (meestal de gemeente)?

Vóór 1-1-2020.

  • Bestaat er een kans dat deze deadlines worden verruimd?

We gaan ervan uit dat de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten de gestelde data niet in heroverweging zullen nemen.

  • Is er een document wat de emissiefactor van de Stal van de Toekomst bevestigd en wat ik kan gebruiken voor mijn (vergunnings)aanvraag voor een nieuwe stal?

De Hoeve Innovatie werkt momenteel aan een leaflet hierover dat in de stalbeschrijving(en) kan worden opgenomen. Daarnaast moet u – voordat u start met het aanpassen van een bestaande stal of de bouw van een nieuwe stal – een omgevingsvergunning aanvragen. Om deze te kunnen aanvragen moet de ammoniakemissiefactor zijn opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

  • Voldoe ik automatisch aan alle normen en regels als ik mijn Stal van de Toekomst bouw volgens de procedures van De Hoeve?

Wij gaan ervan uit dat dagontmesting als stalsysteem voldoet aan de Verordening natuurbescherming. Toch zal elke situatie afzonderlijk worden beoordeeld om zeker te weten dat u als varkenshouder voldoet aan alle wet- en regelgeving, waaronder onder andere de Wet ammoniak en veehouderij, het lokale geurbeleid (Wet geurhinder en veehouderij) en fijnstof (Wet luchtkwaliteit).

Mijn vraag ik niet beantwoord. Wat nu?

Is uw vraag over de Stal van de Toekomst niet beantwoord en/of wilt u meer weten over dagontmesting? Neem dan contact op met De Hoeve Innovatie of kom op dinsdag 16 of woensdag 17 april naar de Dutch Pork Expo in Venray! Op dit nieuwe vakevent zijn alle ontwikkelpartners van de Stal van De Toekomst en ondersteunende partijen zoals de WUR en de Provincie Noord-Brabant aanwezig om u alles te laten zien en horen omtrent gebruikte technieken, opbrengsten, voorwaarden, vergunningen, richtlijnen en subsidies. Natuurlijk is er ook alle ruimte om vragen te stellen.

Zet 16 en 17 april dus in de agenda. We ontmoeten u graag tijdens de Dutch Pork Expo!

Gerelateerde Berichten