Achtergestelde lening voor jonge boeren

Het Nationaal Groenfonds en de provincie Noord-Brabant hebben een fonds opgezet dat leningen verstrekt aan veehouders die investeren als gevolg van de aangescherpte Verordening natuurbescherming met strengere eisen ten aanzien van de ammoniakuitstoot. Veehouders die net het bedrijf hebben overgenomen of veehouders die kort geleden al geïnvesteerd hebben in hun bedrijf en die daardoor over te weinig eigen vermogen beschikken om de benodigde investeringen te doen kunnen een beroep doen op het fonds. Per ondernemer is maximaal 250.000 euro beschikbaar. De regeling treedt op 13 december 2018 in werking.

Lees hier meer over de mogelijkheden

Gerelateerde Berichten

24 apr 2021

Bronaanpak blijkt effectief

Bronaanpak bij biggen en varkens blijkt effectief.

 

De voorlopige resultaten werden vrijdag 23 april besproken tijdens het webinar ‘Dagontmesting in de Stal van de…

Lees meer