Op zoek naar een gezond stalklimaat

De mogelijke voordelen van dagontmesting

Varkenshouderijen staan voor een grote uitdaging: vanaf 2024 moeten zij voldoen aan een strenge emissienorm met betrekking tot ammoniakuitstoot. Het installeren van een luchtwasser kan voor hen een oplossing zijn om aan de veranderende wetgeving te voldoen. Bij deze techniek wordt ammoniak, maar ook fijnstof en geur, aan het eind van de stal uit de lucht gefilterd. Op het klimaat ín de stal heeft dit echter geen positief effect. Terwijl juist een goed stalklimaat noodzakelijk is om te komen tot betere technische en economische resultaten, gezondere dieren en beter dierenwelzijn.

De Hoeve Innovatie heeft daarom een alternatief ontwikkeld: dagontmesting. Door mest dagelijks uit de stal te halen voorkomen we dat er überhaupt ammoniak en andere kwalijke gassen ontwikkeld worden, wat het filteren van de lucht aan het eind van de stal overbodig maakt.

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met onder andere Wageningen University zijn we gestart met Praktijkonderzoek Dagontmesting als onderdeel van de Stal van de Toekomst.

Binnen dit project is onderzocht in welke mate dagontmesting van varkensstallen kan fungeren als solide oplossing om de uitstoot van ammoniak en andere schadelijke gassen te reduceren en gelijktijdig kan zorgen voor gezondere dieren en een beter rendement op de boerderij. Het doel van Praktijkonderzoek Dagontmesting is voor alle diercategorieën een goedgekeurd stalsysteem te ontwikkelen waarmee we dezelfde emissie behalen als met een luchtwasser, zonder die te hoeven plaatsen. Het systeem is uitontwikkeld en klaar om uit te rollen in de praktijk bij gespeende biggen en vleesvarkens. Ondertussen wordt aanvullend onderzoek gedaan om het systeem zo breed mogelijk te kunnen toepassen in de praktijk.

Deelnemende boeren

Tijdens Praktijkonderzoek Dagontmesting onderzoeken we op drie varkenshouderijen of we door middel van dagontmesting de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof voldoende kunnen reduceren en als goedgekeurd stalsysteem voor de hele varkenshouderijsector beschikbaar kunnen maken. We stellen de deelnemende boeren graag aan u voor.

Familie Verhoeven

Valkenswaard

Hans Verhoeven runt samen met zijn vrouw Diny en dochter Suzanne gesloten varkensbedrijf Maatschap Verhoeven, het demonstratiebedrijf binnen Keten Duurzaam Varkensvlees. Hans: “Wij voeren alle praktijkproeven uit die moeten leiden tot een verdere verduurzaming van de Nederlandse varkensbedrijven.”

Rob en Piet van der Zanden

Volkel

Van der Zanden-Claasse vof is het gedeeltelijk gesloten varkensbedrijf van vader Piet, moeder Jeanne en zoon Rob. Rob: “Wij houden 320 zeugen met aandacht voor gezondheid en welzijn, zodat we dieren van goede kwaliteit kunnen leveren. Praktijkonderzoek Dagontmesting sluit naadloos bij deze werkwijze aan.”

Het Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Praktijkonderzoek Dagontmesting en de Stal van de Toekomst.
Bekijk alles
19 sep 2023

Update Stal van de Toekomst

Afgelopen tijd zijn er weer ontwikkelingen geweest rond Stal van de Toekomst, tijd voor een update!
We hebben het systeem bij gespeende biggen, vleesvarkens…

Lees meer

De techniek

Op drie varkensbedrijven in Noord-Brabant worden de afdelingen van verschillende diercategorieën (dragende- guste zeugen, kraamzeugen, gespeende biggen en vleesvarkens) gerenoveerd zodat dagontmesting mogelijk is en de effecten uitgebreid kunnen worden gemeten. Maak hier kennis met de technieken achter Praktijkonderzoek Dagontmesting.