Eerste nieuwbouwstal met dagontmesting draait op volle toeren

De Hoeve Innovatie realiseert stal met dagontmesting

Bij een varkenshouder in Hoge Hexel is een nieuwe varkensstal opgeleverd met het dagontmesting systeem van De Hoeve Innovatie. Voor de ondernemer zijn de meerkosten van het systeem ten opzichte van traditioneel bouwen te verantwoorden. Dagontmesting zorgt voor een stalklimaat met lage concentraties ammoniak en CO2 waardoor de dieren optimaal kunnen groeien en welzijnseisen geen belemmering vormen. Daarbij is er op het erf een mono-mestvergisting installatie aanwezig en wordt met dagverse mest het volledige potentieel aan methaan uit de mest gehaald en omgezet in groen gas. Bij vleesvarkens kan dit oplopen tot 40m3 biogas per kuub mest. Een investering die zich op meerdere manieren gaat terugbetalen. Het dagontmestingsysteem zorgt er voor dat dagelijks alle mestkanalen worden leeggespoeld en alle mest direct via de vergister wordt verwerkt. Met de CO2 footprint van dit bedrijf zit het dus wel goed!

Er worden momenteel veel SDE subsidies toegekend aan bedrijven met (mono)mestvergisters. We verwachten de komende jaren dan ook veel stallen met het dagontmesting systeem te gaan voorzien. Het is immers zowel in nieuwbouw- als renovatiestallen toe te passen bij vleesvarkens en bij gespeende biggen, waar het stalklimaat van nog grotere invloed is op de gezondheid en groei van de biggen.

We gaan het druk krijgen!

 

Gerelateerde Berichten

19 sep 2023

Update Stal van de Toekomst

Afgelopen tijd zijn er weer ontwikkelingen geweest rond Stal van de Toekomst, tijd voor een update!
We hebben het systeem bij gespeende biggen, vleesvarkens…

Lees meer