Meer verdienen met gelijk aantal varkens

Een mooi artikel over Stal van de Toekomst verscheen op de boerenbusiness website (4 januari 2018).  KDV  initiatiefnemer Hans Verhoeven uit Valkenswaard start dit jaar een nieuw stalconcept: ‘De Stal van de Toekomst’. Hij ontvangt daarvoor van de provincie €2,6 miljoen aan subsidie.

De kern van dit nieuwe stalconcept is het direct scheiden en vergisten van dagverse varkensmest. Zoals ook al beschreven in de KDV labs. De doelstelling van de KDV is om integraal naar het ammoniakvraagstuk te kijken. Dat betekent: aandacht voor dierenwelzijn, arbeid en het verdienmodel. Een stalsysteem met een bredere oplossing, waarin ammoniakreductie een centrale rol speelt.

Gerelateerde Berichten

14 dec 2018

Achtergestelde lening voor jonge boeren

Het Nationaal Groenfonds en de provincie Noord-Brabant hebben een fonds opgezet dat leningen verstrekt aan veehouders die investeren als gevolg van de aangescherpte Verordening natuurbescherming…

Lees meer
08 nov 2018

In debat met minister Schouten

300 boeren, 200 vragen en 1 minister. Ze kwamen maandagavond 5 november samen op Landgoed De Horst om het gesprek aan te gaan over kringlooplandbouw.…

Lees meer