UPDATE: stal van de toekomst

Na de zomer bekend of gewenste emissiereducties haalbaar zijn

Terwijl de Nederlandse economie door het coronavirus op veel vlakken tot stilstand komt, ontwikkelt de Stal van de Toekomst zich onvermoeibaar door. We werken hard aan de optimalisatie van materiaalkwaliteit, aansturing en de kleine details die grote invloed hebben op de uitstoot van schadelijke stoffen. Door de continue metingen met onze eigen sensoren en de periodieke metingen van Wageningen University & Research weten we precies waar we staan en wat we kunnen bereiken. 

Wat hebben we de afgelopen maanden bereikt?

  • Bij de vleesvarkens en de biggen meten we in de Stal van de Toekomst een reductie van 70 tot 85 procent op ammoniakuitstoot. 
  • Er is een leaflet beschikbaar van de Stal van de Toekomst voor vleesvarkens en gespeende biggen. De tijdelijke factoren passen binnen de landelijke regelgeving, waaronder de emissiearme huisvesting. 
  • Er zijn drie proeflocaties omgebouwd naar dagontmesting.

Wat verwachten we op korte termijn?

  • We starten met meten op de drie gerealiseerde proeflocaties. 
  • Na de zomer hopen we officieel bekend te maken dat we met de Stal van de Toekomst bij de vleesvarkens en de biggen de gewenste reductie van 85 procent op ammoniak en 65 procent op geur behalen. Dat bereiken we door optimalisatie van de spoelcurve, waardoor mest daadwerkelijk dagelijks uit alle afdelingen kan worden gehaald. 
  • We hopen na de zomer ook bekend te maken dat we dezelfde reducties behalen in de kraamstal. Dat bereiken we door het fysieke systeem van aflaat en afsluiters te verbeteren. 

Voldoet de Stal van de Toekomst daarmee ook aan de Brabantse normen binnen het natuurbesluit?
Absoluut. Vanaf de start van de Stal van de Toekomst zijn deze strengere normen het streven. 

Houd de website in de gaten voor meer updates. Heb je vragen over de Stal van de Toekomst en alle ontwikkelingen? Neem dan contact op met Camiel van Houtert van De Hoeve Innovatie via camiel@dehoevebv.nl / 040 30 30 310.

Gerelateerde Berichten