Update Stal van de Toekomst

Afgelopen tijd zijn er weer ontwikkelingen geweest rond Stal van de Toekomst, tijd voor een update!
We hebben het systeem bij gespeende biggen, vleesvarkens en kraamzeugen een jaar rond gemeten in samenwerking met Wageningen Universiteit. De metingen hebben ons geholpen om nog scherper te krijgen waar emissie in een stal plaats vindt en welke factoren van invloed zijn op de emissie van ammoniak, methaan en geur. Daarnaast geeft het gebruik van individuele dierherkenning inzicht op  gebied van gezondheid en groei.

Drie belangrijke conclusies:

  1. De techniek van mestspoelen werkt! We hebben vastgesteld dat de principes van dagontmesting helpen om emissies te verlagen en diergezondheid op een positieve manier wordt beïnvloed. Mest spoelen blijkt effectief, eenvoudig en robuust. In eerste instantie is er nog gekozen om bij gespeende biggen mest af te laten, maar spoelen blijkt effectiever en met het oog op reiniging en andere werkzaamheden ook efficiënter. Het systeem wat gemeten is ging bij vleesvarkens uit van spoelen, bij kraamzeugen van aflaten van mest en bij gespeende biggen hebben we 2 varianten gebouwd; spoelen en aflaten. We hebben de techniek verder geoptimaliseerd op basis van de geleerde lessen.
  2. Het management van een varkenshouder heeft in grote mate invloed op de resultaten van zowel emissies, als diergezondheid. We hebben geleerd dat hokbevuiling bij vleesvarkens en biggen tot ver in de ronde beperkt kan worden. Bij opleg bijsturen met wat voer op de vloer is een eenvoudige maatregel om biggen te leren wat het vreet en leefgedeelte van het hok is.
    Klimaatinstellingen en de plek waar koude lucht in hokken valt heeft een groot effect op waar biggen liggen en mesten. De samenstelling van het voer zorgt voor plakkerige of juist drogere mest en dus schonere vloeren. Diergezondheid wordt positief beïnvloed door een schoon leefmilieu, maar begint bij een goed management, schoon drinkwater en goed voer. Een kwetsbare big verstoort het mestgedrag. De balans tussen automatiseren en “er mee bezig zijn” moet goed zijn. Automatisering geeft rust, je bent in control, maar af en toe moet er oog zijn voor de prestaties van het systeem.
  3. Dagontmesting levert verse mest met een grote gaspotentie. Dagverse mest is dan ook echt dagvers. De gaspotentie van mest loopt snel terug en om een dure aanschaf van de vergister rendabel te maken is dus mest nodig van maximaal 48 uur oud. Bij 20 dagen is de potentie gehalveerd. Dat is ook slecht nieuws voor het milieu, want die andere helft is verdwenen in de vorm van een broeikasgas. Dagontmesting helpt dus om een vergister rendabeler te maken.

Vervolg:
Door bovenstaande lessen hebben wij besloten om vleesvarkens nog een jaar te meten omdat wij vinden dat we het systeem beter kunnen laten presteren en omdat op de beide proefbedrijven het bijbehorende management is afgestemd op dagontmesting. Wij denken na het 2e jaar rond 70% reductie van ammoniak te kunnen halen. Gespeende biggen meten wij opnieuw omdat de varianten teveel afwijkend van elkaar waren. Mest spoelen is iets anders dan mest aflaten. Bij gespeende biggen is 85% ammoniakreductie haalbaar. De mestpannen onder de kraamhokken hebben bij vrijloopkraamhokken geen toekomst. Wij gaan daarom het vrijloopkraamhok met een spoelsysteem ontwerpen.

Eind 2023 is het systeem bij vleesvarkens en biggen opnieuw een jaar gemeten en komen wij met definitieve conclusies en een erkenning. Ondertussen realiseren we al bij verschillende bedrijven een stal met dagontmesting in combinatie met vergisting.

Gerelateerde Berichten